A A A
Tekststørrelse T T T T

OM SKOLEN:

Sysle skole ligger på Sysle i den nordre delen av Modum kommune.

 

Sysle skole er en  1-7 skole med ei gruppe på hvert trinn, bortsett fra 7. trinn der vi inneværende skoleår har to grupper.
Skolen har skolefritidsordning (SFO) for elever på 1.-4.årstrinn. De holder til i den gamle rektorboligen, også kalt Furustua.
Skolen stod ferdig i 1965.  Seinere har skolen blitt på- og ombygd tre ganger, seinest i 2011.  Etter mange års planlegging fikk skolen høsten 2011 ny og større gymsal med garderober og lagerplass. Den gamle gymsalen ble ombygd til klasse- og grupperom.
 
Høsten 2017 har Sysle skole 157 elever fordelt på 7 årstrinn. Skolen har ca 30 ansatte. Undervisningspersonalet består av 17 pedagoger inkl. inspektør og rektor. Det er i tillegg 1 barnevernspedagog og 7 assistenter. Skolen har kontormedarbeider i ¾ stilling og felles driftstekniker med Barnas Hus.
 
Skolens uteområde gir plass for mange aktiviteter. Flere fotballbaner gir rom for mye trivsel både sommer og vinter. I tillegg er det lagt til rette for volleyball, sandvolleyball, basket, håndball og smashball. Vi har huskestativ, sandkasse, klatreborg og klatrevegg, sklie, hinderløype, hoppbakke, mange akebakker og skileikområde på vinterstid. Fortsatt jobbes det med å tilrettelegge for enda flere typer aktiviteter.

Se kart over skolens beliggenhet her.