A A A
Tekststørrelse T T T T

Nyheter

SKOLENS ORDENSREGELEMENT

Skolens ordensregelement har blitt revidert. Her ser du den nye utgaven fra og med april 2015.

Rutiner for medisinering av barn i skole og SFO

Det er i utgangspunktet foreldrene som har ansvar for at barn får legemidler på rett måte og til rett tid i tråd med behandlende leges rekvirering. Skole og SFO har ikke autorisert helsepersonell, men kan bistå foreldrene i dette arbeidet. Foreldre har ansvar for å gi informasjon og opplæring til skolens personell. Foreldrene kan søke støtte fra helsetjenesten (helsesøster/lege/sykehus/ spesialisthelsetjenesten) til informasjon og opplæring av personalet i skole og SFO.

Søknad om permisjon for elever

Søknaden foregår nå elektronisk. Gå inn på lenka fra Modum kommune. Der finner du skjema som skal leveres elektronisk: http://modum.custompublish.com/skjema-skole.389084.no.html

Skolens ordensreglement

Reglementet ble vedtatt våren 2011.