A A A
Tekststørrelse T T T T

Nyheter

NYTTIGE SKOLELENKER

 
www.trafikkogskole.no - nyttig side vedr. trafikk. 
- Her ligger ukeplaner og annet for elever og foreldre.
http://www.elevinspektorene.no/
Elevundersøkelser.
http://www.hvorgargrensen.no
Nettside om ytringsfrihet "hvor går grensen".
http://www.gruble.net
Morsom side med oppgaver både for elever og voksne.
http://www.fug.no
Foreldreutvalget for grunnskolen.
http://www.skoleporten.net
Mye aktuelt skolestoff.
Utdanningsdirektoratet. Stoff om nasjonale prøver, eksamen, nye bestemmelser etc.
Skoleporten.
Opplæringsloven.
http://www.lovdata.no
/for/sf/uf/uf-19990628-0722.html
forskrift til opplæringsloven.
http://www.skole.no/skoler/grs2N.php
Oversikt over alle norske skoler.
http://odin.dep.no/ufd/
Utdanning- og forskningsdepartementet.
http://www.skoleanlegg.ls.no/
http://www.tryggtrafikk.no/nyhetsbrev
Trygg Trafikks skolenytt, inneholder artikler om sikkerhetsutstyr, trafikalt grunnkurs i skolen og øvelseskjøring, reportasjer med ungdom m.m.  

MODUM KOMMUNES HJEMMESIDER - Pedagogisk utvikling

 Klikk på bildet eller klikk her!